Experienţă profesională: peste 40 de ani

Perioada septembrie 2014 – prezent; pensionar din 1.10.2021
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la discipline precum: Botanică sistematică, Creşterea ciupercilor, Fitoterapie, Fitopatologie, Micologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca/Facultatea de Biologie şi Geologie, Strada M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri şi laboratoare la nivel licenţă şi masterat, conducător de doctorat; îndrumare de lucări de licenţă, masterat şi coordonare doctorat.
Perioada februarie 1998 - septembrie 2014
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la: Botanică sistematică, Creşterea ciupercilor, Fitoterapie, Fitopatologie, Micologie, Combatere integrată
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca/Facultatea de Biologie şi Geologie, Strada M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri şi laboratoare la nivel licenţă şi masterat (la Biologie); îndrumare de lucări de licenţă şi masterat; practică de teren
Perioada februarie 1994 - februarie 1998
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la Botanică sistematică, Fitopatologie, Practică de teren
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca/Facultatea de Biologie şi Geologie, Strada M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Curs de Fitoptologie, laboratoare de Botanică sistematică, Fitopatologie; Practică de teren
Perioada septembrie 1987 - februarie 1994
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice la: Botanică sistematică, Fitopatologie, Horticultură; Practică de teren
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca/Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie, Strada M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lucrări practice la nivel licenţă
Perioada septembrie 1983 - septembrie 1987
Funcţia sau postul ocupat Profesor de liceu
Activităţi şi responsabilităţi principale Lecţii de biologie cu elevii de liceu, de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a
Numele şi adresa angajatorului Liceul “Petru Maior” din Gherla, jud. Cluj, Strada Bobâlna, nr. 36, Cod poştal 405300
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Biologie
Perioada septembrie 1978 - septembrie 1979
Funcţia sau postul ocupat Învăţător
Activităţi şi responsabilităţi principale Lecţii cu elevii din ciclul primar
Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic din Râmnicu Vâlcea, Strada Henri Coanda Nr. 21, Râmnicu Vâlcea, Cod poştal 240239,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi la clasa a III-a
Perioada septembrie 1975 - septembrie 1978 (cu stagiul militar între octombrie 1975-februarie 1977)
Funcţia sau postul ocupat Învăţător
Activităţi şi responsabilităţi principale Lecţii cu elevii din ciclul primar
Numele şi adresa angajatorului Liceul din Horezu, jud. Vâlcea, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1, Horezu, Cod poştal 245800
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi la clasele a II-a,a III-a şi a IV-a

Educaţie şi formare

Perioada 12.09.2013
Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat, cf. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5633 MD din 11.12.2013, pentru teza de abilitare susţinută în 20.09.2013, la Universitatea “Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca;
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teză de abilitare: Plante medicinale şi ciuperci
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, str. M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, Romania, tel. 026 440 53 00; fax: 026 459 19 06; e-mail: staff@staff.ubblcujro
Perioada martie 2009-februarie 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în proiectul de Asigurare a Calitătii (POSDRU/18/1.2/G/5593)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Biologie - practică de specialitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, str. M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, Romania, tel. 026 440 53 00; fax: 026 459 19 06; e-mail: staff@staff.ubblcujro
Perioada 7.05.2000-20.05.2000
Calificarea / diploma obţinută Documentare în Proiectul Tempus 1403/1999-2001 (Modulul I. The European Concept of Botanical Garden)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Plante cultivate în grădini Botanice din Vienna
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul de Ecologie şi Biologia Conservării de la Universitatea din Vienna/Austria
Perioada 1. 05. 1994 - 25. 06. 1994
Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare în micologie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Micologie, protecţia plantelor/metode şi tehnici folosite în cultiarea micromicetelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Viterbo (ITALIA)/Prof. Dr. Angello Rambelli şi Dr. Onofri Silvano
Perioada 9.05.1993-22. 05. 1993
Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare în micologie/Identificarea fungilor în culturi
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Micologie/cultivarea şi determinarea unor specii de micromicete in vitro
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Română/Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti/ Prof. dr. Ovidiu Constantinescu de la Universitatea Uppsala, din Suedia.
Perioada 1.02.1993 - 15. 02.1993
Calificarea / diploma obţinută Curs de documentare şi specializare în micologie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Micologie, protecţia plantelor/combatere biologică a bolilor la plante
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor din Chişinău, Republica Moldova/persoană de contact: dr. Mircea Ciuhrii
Perioada ianuarie 1990 - decembrie 1993
Calificarea / diploma obţinută Doctorat în biologie, Diplomă de doctor nr. 630/1994;
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Micologie, Botanică, Fitopatologie, Creşterea ciupercilor; Fitoterapie/Ciuperci şi plante cultivate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, str. M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, Romania, tel. 026 440 53 00; fax: 026 459 19 06; e-mail: staff@staff.ubblcujro
Perioada septembrie 1984 - august 1985
Calificarea / diploma obţinută Definitivat în biologie, cu media 10 (zece), ca profesor de liceu
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Foaie matricolă pentru definitivat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, str. M. Kogălnicenu nr. 1, Cluj-Napoca, Romania şi Inspectoratul Şcolar Judeţean din Cluj-Napoca
Perioada septembrie 1979 – iulie 1983
Calificarea / diploma obţinută Licenţă în biologie, în anul 1983, cu diplomă de merit, ca şef de promoţie pe ţară, cu media generală 9,91.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Discipline de biologie, cf. Foaie matricolă de la facultate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Biologie din Cluj-Napoca de la Universitatea"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Romania, tel. 026 440 53 00; fax: 026 459 19 06; e-mail: staff@staff.ubblcujro
Perioada septembrie 1970- iunie 1975
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de învăţător
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Foaia matricolă de la Liceul Pedagogic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Pedagogic din Râmnicu Vâlcea, Strada Henri Coanda Nr. 21, Râmnicu Vâlcea, Cod poştal 240239